HUBUNGI KAMI

Majlis Kebajikan dan Rekreasi
Kakitangan Kerajaan Negeri Sabah (MAKSAK)

D/A Rumah Kelab MAKSAK Sabah
Jalan Istiadat, Teluk Likas
Peti Surat 280
88856 Likas, KOTA KINABALU.

Tel: 088-218694, 218697, 225195
Fax: 088-218758